AKTUELLT 2020

- På grund av markarbeten är Hökällans väg avstängd från och med 27/4. Arbetet beräknas pågå till och med juni månad. (Foto Kristina E.)
 

- På grund av den pågående Corona-pandemin har styrelsen beslutat att ställa in samtliga aktiviteter under våren. Vi hoppas kunna återuppta verksamheten i augusti.


Fler aktiviteter och info här (kalender)

Bli medlem här !

IMG_4345003
Bild_1
Bild_2

Välkommen till Hökälla Kultur- och Naturförening!


Hökälla kultur- och naturförening har till sin uppgift att stödja och främja Hökälla säteriområde, forska i dess historiska bakgrund och sprida information om detta.


Området är med i Bevarandeprogram 1975 för kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Göteborg.


Föreningen anordnar idag föredrag, studiecirklar och aktiviteter i syfte att öka kunskapen om historia, natur, byggnation och kultur.

Vi verkar främst i vår närmiljö men även i Göteborgsområdet.


Vi känner att vi är en levande del i det kulturarv som vi vill ska leva vidare i generationer efter oss. Hisingen och Göteborg behöver oss.

Genom ökad kunskap och lärande kan vi med frivilliga krafter och bidrag ge oss själva en rikare fritid och Göteborg en plats som överlevt och lever vidare i historien. 


Kontakt:janerik@hokallakultur.se