AKTUELLT 2021

Årsmötet inställt

På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att tills vidare skjuta upp årsmötet som skulle hållits i slutet av mars. Så snart situationen är förbättrad kommer kallelse till mötet att skickas ut. 

Nya markarbeten:

Fler aktiviteter och info här (kalender)


Hoppa på tåget du också. Bli medlem här !

Välkommen till Hökälla Kultur- och Naturförening!


Hökälla kultur- och naturförening har till sin uppgift att stödja och främja Hökälla säteriområde, forska i dess historiska bakgrund och sprida information om detta.


Området är med i Bevarandeprogram 1975 för kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Göteborg.


Föreningen anordnar idag föredrag, studiecirklar och aktiviteter i syfte att öka kunskapen om historia, natur, byggnation och kultur.

Vi verkar främst i vår närmiljö men även i Göteborgsområdet.


Vi känner att vi är en levande del i det kulturarv som vi vill ska leva vidare i generationer efter oss. Hisingen och Göteborg behöver oss.

Genom ökad kunskap och lärande kan vi med frivilliga krafter och bidrag ge oss själva en rikare fritid och Göteborg en plats som överlevt och lever vidare i historien.