Aschebergska Eken

I Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift 1920 kan vi läsa om Aschebergsak eken. De sista resterna av den  försvann för alltid i en storm omkring 2015

Historia


I många hundra år var Hökälla säteri den största och mest betydande frälsegården på Hisingen. Idag finns bara två gamla hus kvar.

Det är magasinsbyggnaden med sin vällingklocka på taket, en av de få bevarade i sitt slag i landet, från sent 1700-tal.


Brygghuset/bagarstugan är också från sent 1700-tal och idag finns möjligheter  att baka bröd i riktig stenugn.

Dessutom finns på området riktigt gamla ståtliga tidsmaskiner, ...träden. bl.a. ekar som passerat 400 år, men även lärk, bok och ask.


Husen renoveras fortlöpande av föreningen med ekonomiskt stöd av Medichus. Renoveringen sker varsamt och med traditionella metoder och material för att bevara karaktären och historien.