Om föreningen

I föreningen anordnas studiecirklar i lite av varje, ...historiskt korrekt naturligtvis.

Varje månad den 18:e klockan 18.00 anordnas träffar. Ofta är vi i vår 1700-talsstuga på Hökällans väg 8. Ibland åker vi till andra historiska platser, blir guidade och lär oss mer om Sveriges, Göteborgs och Hökällas historia.


Bli medlem

Medlem kan den bli som känner varmt för föreningen syften och verksamhetsområden.


Föreningens medlemmar skall med medlemsavgift och egen (frivillig) arbetsinsats hjälpa till med att vårda och driva Hökälla säteriområde.


Medlemsavgiften är f.n. 100:- per person och år.


Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på

bankgiro 408-9678


Ange:

Förnamn Efternamn

Adress

Telefonnummer

e-postadress (alla utskick sker huvudsakligen per e-post)


När vi har fått uppgifterna så kommer ni med i utskicken och kan genast delta i föreningens aktiviteter.


Kontakt

Frågor besvaras gärna av någon i föreningen eller av

Jan-Erik (e-mail janerik.hokalla@gmail.com)
Ett par exempel på tidigare aktiviteter

Under hösten 2012 sydde några av medlemmarna dräkter anno 1790-tal.

Detta är den Nationella dräkten som Gustav III bestämde skulle användas

i hovet. Materialet är ylle, linne och siden.

Just denna kväll fick vi besök av en profoss. D.v.s. en militärpolis anno slutet av 1700-talet.

Med sig hade han välgjorda kopior av profossens verktyg som han dessutom testade på några av medlemmarna, ...dock inte bilan.