Foton

IMG_4345003
Bild_1
Bild_2

Hokälla egendom omkring 1920

Hokälla egendom omkring 1910

Interiör från Hökälla år 1915. Källa Rhösska museet.

Västra flygeln år 1915. Källa Rhösska museet.

Trolig rekonstruktion av Hökälla säteri år 1884

Västra flygeln år 1915. Källa Rhösska museet.